1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.ekothai.lt susijusios nuostatos.

1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje www.ekothai.lt gali visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su aprašytomis prekių pirkimo taisyklėmis ir remiantis taisyklių 1. 2. punktą jis turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

2. Pirkimo – padravimo surtarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs prekes ir suformavęs prekių krepšelį, spaudžia mygtuką „Tęsti“, tada išsirinkęs atsiskaitymo būdą bei nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su pardavėjo taisyklėmis paspaudžia mygtuką „Užsakyti”

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.ekothai.lt laikydamąsis šių Taisyklių ir kitose el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2 Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateiktoje registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti ir apie tai informuoti Pardavėjui el. paštu. ([email protected]).

4.3 Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją el. paštu ([email protected]).

4.4 Pirkėjas pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.ekothai.lt sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės

5.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar net panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

5.2 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, iš anksto neinformavės apie tai Pirkėjui.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.ekothai.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

7. Prekių pristatymas

7.1 Prekės yra išsiunčiamos registruotu paštu, siuntų terminalu ar kurjeriu, per 1-2 darbo dienas po apmokėjimo.

7.2 Po siuntos išsiuntimo, Pirkėjui yra nurodomas siuntos registravimo numeris, kurio dėka Pirkėjas galės stebėti išsiųsto užsakymo būseną.

7.3 Siuntos pristatymo laikas 1-4 darbo dienos.

7.4 Siuntimo kaina – nuo 2EUR visoje Lietuvoje. Nemokamas siuntimas užsisakius prekių nuo 30EUR.

7.5 Pašto darbuotojas pristatys Pirkėjui siuntinį į namus arba pašto dėžutėje paliks pranešimą apie atkeliavusią siuntą. Su šiuo pranešimu, bei asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentų, turėsite nuvykti į artimiausią pašto skyrių ir atsiimti savo siuntą.

8. Prekių grąžinimas arba keitimas

8.1 Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

8.2 Pirkėjas prekes gali grąžinti per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos prieš tai informuodamas Pardavėją ir užpildydamas prekių gražinimo formą.

8.3. Grąžinamos prekės turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo išsiųstos Pirkėjui.

8.4 Už prekių kokybišką supakavimą ir siuntimo išlaidas atsako Pirkėjas.

8.5. Neįžvigdžius šių reikalavimų, Pardavėjas pasilieka teisę prekių nepriimti.

9. Atsakomybė

9.1 Pirkėjas yra atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių savo asmens duomenų (pildydamas padaro klaidų), Pardavėjas neatsako dėl šių priežasčių atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti, kad Pirkėjas atlygintų žalą už patirtus nuostolius.

9.2 Pirkėjas atsako už veiksmus naudojantis internetine parduotuve www.ekothai.lt

9.3 Pirkėjas pats atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu trečiasis asmuo naudojasi jūsų duomenimis ir atlieka veiksmus už tai atsako Pirkėjas.

10. Rinkodara

10.1 Pardavėjęs internetinėje parduotuvėje www.ekothai.lt gali inicijuoti įvairias akcijas.

10.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.